بطور کلی بیمارانی که در شرایط حاد و بی ثباتی قرار دارند ملزم به اخذ مجوز پزشکی جهت انجام مسافرت هوایی خود میباشند . اخذ مجوز پزشکی جهت پرواز برای افرادی که دارای مشکلات ذیل میباشند الزامی است:

1- بیمارانی که شرایط پزشکی انها به گونه ایی است که ممکن است شرایط پروازی سبب تشدید و یا وخامت وضعیت انها گردد.

2- افراد مبتلا به هر نوع بیماری عفونی

3- بیمارانی که نوع بیماری انها ممکن است سبب اخلال در ایمنی پرواز یا تاخیر در پرواز گردد.

4- بیمارانی که به تنهایی قادر به مراقبت از خود نبوده و در طول پرواز نیاز به کمک دارند .

مسافران بیماری که نیاز به اخذ مجوز پزشکی ندارند:

1-هر گونه عمل جراحی که از ان دو هفته گذشته باشد و فرد دارای حال عمومی مناسب بوده و بتواند روی صندلی بنشیند و کمر بند خود را ببندد.

2- سوختگی های سطحی که ظاهر و بوی نا مناسبی نداشته باشد .

3- مسافران دارای سوند ادراری که هیچ گونه اعمال جراحی شکمی در دو هفته اخیر نداشته باشند .

4- موارد آتل گیری و گچ گیری اندام فوقانی (بازو و ساعد) و زیر زانو(پا و ساق) پس از 24 ساعت در پروازهای داخلی و 48 ساعت  پس از گچ گیری در پروازهای خارجی به شرط نداشتن خونریزی.

5- جانبازان عزیز و معلولینی نیاز مند خدمات خاص پزشکی نباشند.

6- اعمال جراحی سطحی مرتبط با پوست و مو (به غیر از جراحی بینی)

7- افرادی که تحت اعمال جراحی ناباروری قرار گرفتند پس از گذشت 24 ساعت از عمل

8- اعمال جراحی اصلاح دید در مسافران کمتر از 40 سال (جراحی لیزری قرنیه)

موارد ممنوعیت پرواز :

1- مسافرینی که قادر به استفاده از صندلی استاندارد هواپیما در هیچیک از حالات آن نمیباشند.

2- نوزادان زیر یک هفته از زمان تولد

3- حاملگی بعد از هفته 34 بارداری

4- بیماران روانی که غیر قابل کنترل بوده و احتمال به مخاطره انداختن امنیت هواپیما و سایر مسافران توسط ایشان میرود.

5- بیماران عفونی که خطر سرایت بیماری ایشان به سایر مسافران وجود دارد .

6- بیمارانی که احتمال وخامت حال ایشان در پرواز و فرود اضطراری هواپیما میرود.

7- مسافرینی که به دلیل نوع بیماری حالت ناخوشایندی را برای سایر مسافران ایجاد مینمایند.

8- مسافرینی که بدلیل وخامت بیماری احتمال فوت انها در پرواز وجود دارد .

توجه:

- لطفا قبل از اخذ بلیط ،کارمند فروش شرکت العراقیه را در جریان بیماری خود قرار داده و با اخذ فرم مجوز سفر نسبت به تکمیل آن توسط پزشک اقدام نمایید.

http://www.iraqiairwaysiran.com/Uploads/Downloads/14c3ae59-b500-4751-9a79-66fcfbcff6e3.pdf

-لطفا کارکنان خدمات فرودگاهی شرکت العراقیه را در جریان شرایط ویژه خود قرار دهید تا در مبدا و مقصد نسبت به انتقال و خروج شما از هواپیما خدمات لازم را ارائه دهند.

-لطفا جهت تایید نهایی فرم پزشکی 48 تا 72 ساعت قبل از پرواز به پزشک مراجعه نمایید .

- مدت اعتبار تاییدیه پزشک 48 ساعت از زمان صدور میباشد .

محدودیت پرواز بانوان باردار در بارداری اول و دوم به بعد:

در پروازهای به مدت حداکثر 2 ساعت تا پایان هفته 32 بارداری نیاز به گواهی پزشک معالج با درج سن بارداری و تخمین تاریخ زایمان میباشد.

در پروازهای بیشتر از 2 ساعت تا پایان هفته 28 بارداری گواهی پزشک با درج موارد فوق و از هفته 29 تا پایان هفته 34 بارداری گواهی پزشک لازم است.

بارداری دوم به بعد:

در تمام پروازها تا پایان هفته 28 بارداری گواهی پزشک معالج با درج سن بارداری و تخمین تاریخ زایمان و از هفته 29 تا پایان هفته 34 بارداری گواهی پزشک مورد نیاز است.

از ابتدای هفته 35 بارداری پرواز ممنوع است.

درخواست تخت  حمل بیمار :

در صورتیکه مسافر دارای بیماری خاصی است  که قادر به نشستن بر روی صندلی نباشد ،لازم است برای مسافرت بیمار درخواست تخت حمل بیمار گردد. به این منظور احتیاج به باز کردن 3 صندلی است . لذا مقتضی است همراه مسافر حداقل 48 ساعت قبل از پرواز به دفتر فروش العراقیه در تهران ،مشهدویا در اصفهان مراجعه و با تکمیل فرم پزشکی و درخواست نخت حمل بیمار نماید.در صورتیکه بیمار احتیاج به پزشک ویا پرستار و همراه داشته باشد ،لازم است برای انها نیز بلیط تهیه شود.

هزینه تخت حمل بیمار برابر با قیمت 3 بلیط به اضافه یک تکس میباشد.

خبرنامه

طراحي و پياده سازي وب سايت از
شرکت پرواز پرداز