هر مسافری حتی افراد زیر 2 سال هنگام خروج از کشور باید مبلغی را بعنوان عوارض خروج از کشور پرداخت نماید . مبلغ عوارض بر اساس نوع سفر و مقصد متفاوت میباشد:

نوع مسافرت                        مقصد                              نوع مرز خروجی                             مبلغ به ریال

زیارتی                               عراق و کربلا                            زمینی                                            125000

                                                                                   هوایی                                             375000

    

گردشگری               تمام مقاصد توریستی و گردشگری        زمینی                                                 250000

                                                                                 دریایی                                                 250000

                                                                                  هوایی                                                 750000

خبرنامه

طراحي و پياده سازي وب سايت از
شرکت پرواز پرداز