بمباردیر سی آر جی 900

هواپیمای نسبتا کوچک مسافر بری ساخت کانادا است .که توسط شرکت هوا فضای بمباردیه این کشور تولید میشود .

از خانواده هواپیمای کوچک مسافربری ساخت کشور کانادا است که توسط شرکت هوا فضای بمباردیر این کشور تولید میشود. دارای طول کمتر و برد بیشتر است گنجایش 90 مسافر دارد .

تعداد صندلی 90
طول هواپیما 26/8

خبرنامه

طراحي و پياده سازي وب سايت از
شرکت پرواز پرداز